+ Link tải và cài đặt game:

+ Link tải và cài đặt game (sử dụng máy tính): 

+ Chú ý : mở game thấy thông báo "Doanh nghiệp không được tin cậy" , thì làm theo các bước sau :