+ link tải:  Minh Châu 3Q (Android 12 trở lên)

+ link máy cũ:  Minh Châu 3q (Android 4 → Android 11)

+ Chú ý 1 : Nếu không tải được , bạn làm theo các bước sau:

Chú ý 2 : Nếu không cài đặt được , các bạn làm như sau :