+ link tải game : Minh Châu 3Q

+ link tải dự phòng : Minh Châu 3q

+ Chú ý 1 : Nếu không tải được , bạn làm theo các bước sau:

Chú ý 2 : Nếu không cài đặt được , các bạn làm như sau :